Ανακοινώσεις  
 Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας του ΤΕΙ Αθήνας ανήκει οργανικά στο ΤΕΙ Αθήνας, στο τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, και είναι εγκατεστημένο στο κεντρικό κτίριο του ιδρύματος. Το εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας του ΤΕΙ Αθήνας λειτουργεί από το 1994 έχοντας ενεργή δράση στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Στη διάρκεια της λειτουργίας του έχει εκτελέσει σημαντικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο.

Το εργαστήριο έχει την επιστημονική ευθύνη των παρακάτω μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

  • Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία
  • Αγωγή & Προαγωγή Υγείας
  • Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας
  • Εργαστηριακή & Κλινική Νοσηλευτική  Καρδιολογία

             Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό ιστοχώρο του εργαστηρίου.

                                          Ο Διευθυντής του εργαστηρίου

                                  Χαρίλαος Κουτής

                                      Καθηγητής